Heeft jouw kat een gedragsprobleem?

Ik wil je graag helpen

Hallo, ik ben Arrianne. En in de laatste fase van mijn studie ‘Kattengedrag’ aan de Tinley Academie, moet ik een aantal gedragsproblemen van katten zelfstandig oplossen. Natuurlijk wel onder het toeziend oog van een begeleider.

Dat betekent dus dat ik op zoek ben naar eigenaren die zelf geen oplossing meer zien voor het problematische gedrag van hun kat(ten).

Deze mensen wil ik graag voorzien van een gratis consult, waarin we samen een traject van herstel inzetten.

Wat is een gedragsdeskundige voor katten?

De meeste katteneigenaren vinden dat katten makkelijker zijn dan honden. Je hoeft ze niet uit te laten en ze zijn veel onafhankelijker. Maar dat betekent niet dat een kat in huis nooit problemen veroorzaakt. Veel eigenaren ondervinden zelfs grote gedragsproblemen met hun kat(ten).

Als je je zorgen maakt over het gedrag van jou kat(ten), kan je het beste eerst naar een dierenarts gaan. Hij of zij kan door middel van een lichamelijk onderzoek nagaan of er een onderliggende medische oorzaak is voor het afwijkende gedrag.

Als eenmaal is vastgesteld dat het een gedragsprobleem is, kan je iemand inschakelen die gespecialiseerd is in kattengedrag.

Een gedragsdeskundige voor katten is een expert die bij je thuis komt kijken naar het probleemgedrag van de kat(ten). Door de kat te observeren, zijn leefomgeving te bekijken en vragen te stellen, zal deze deskundige een plan maken om jou en de kat te helpen.

Voorbeelden van probleem gedrag

  • Sproeien: dit probleem komt het meest voor bij ongecastreerde katers en kan territoriaal gedrag zijn of voortkomen uit stress (of een combinatie van beide)
  • Onzindelijkheid: hieronder verstaan we het buiten de kattenbak plassen en poepen
  • Krabben aan meubels: katten hebben een grote behoefte om te krabben en zich uit te rekken. We willen echter graag dat ze dit aan hun eigen krabpaal doen en niet aan de meubels en de vloerbedekking.
  • Agressie: sommige katten zijn agressief naar mensen, kinderen of andere huisdieren. En ondanks hun kleine afmeting, kunnen agressieve katten uitermate gevaarlijk zijn. Een goede reden om dit probleem op te lossen. Zeker als er kinderen bij betrokken zijn.
  • Kauwen: katten kunnen soms de gewoonte ontwikkelen om aan vreemde voorwerpen te gaan kauwen. Kleding, dekens, kussen of zelfs plastic lijkt onweerstaanbaar te zijn.

Dit zijn een paar van de meest voorkomende gedragsproblemen bij katten. Maar er zijn er meer. Dus aarzel niet als je denkt dat je een probleem hebt wat niet op deze lijst staat. Katten zijn zeer gevoelig en hebben altijd een veilige omgeving nodig om zich prettig te voelen. De meeste problemen ontstaan dan ook als aan die behoefte niet wordt voldaan. Het is daarom ook belangrijk dat ik,als ik ingeschakeld wordt, bij mensen thuis ga kijken naar het probleem. Dat is de enige manier om je te helpen bij het oplossen.

Hoe gaat het in z’n werk?

Mocht je een kat met een probleem hebben en wil je een afspraak met me maken, mail of bel me dan:

info@tobyn.nl    of    06 – 5101 1896

Omdat ik vanuit de opleiding een gevarieerd aantal consulten moet doorlopen, zal ik als eerste bepalen of je probleem in aanmerking komt voor een consult. Mocht dat niet zo zijn, dan kan ik je eventueel doorschuiven naar een klasgenoot die wel een plekje voor je heeft.

Vervolgens mail ik je een vragenlijst die je voor me invult en terugstuurt. Aan de hand van de informatie die ik via de antwoorden op de vragenlijst heb gekregen, probeer ik een beeld te krijgen van het probleem. Daarna maken we een afspraak voor een bezoek.

www.tobyn.nl

Tijdens dit consult ga ik nog veel meer vragen stellen en bekijk ik de omgeving waarin de kat leeft. Dit om mijn beeld van het probleem nog duidelijker te maken en te voorkomen dat er zaken over het hoofd gezien worden.

Zo’n consult duurt 1 – 1,5 uur en vindt plaats in aanwezigheid van de betreffende kat(ten) en de familieleden van het gezin die direct bij het probleem betrokken zijn.

In het geval dat het om een plas- of sproeiprobleem gaat, zal ik je vragen om een afspraak met de dierenarts te maken. Dit is een eis van mijn opleiding. Zodra je een bewijs op papier van de dierarts hebt dat er geen lichamelijke redenen zijn voor het sproei- en plasgedrag, kunnen we een afspraak maken.

Na het consult ga ik met alle informatie die ik verzameld heb naar huis. Daar zal ik een diagnose stellen en een behandelplan maken dat specifiek voor jou kat in zijn eigen omgeving is.

Afhankelijk van het moment dat het consult plaats heeft gevonden, zal ik al dan niet eerst goedkeuring van mijn begeleider moeten krijgen alvorens ik het advies aan je door mag geven. Dit geldt natuurlijk voornamelijk voor het eerste deel van de consulten. Naar mate ik meer opdrachten met een voldoende heb afgerond, zal ik zelfstandiger adviezen mogen uitbrengen. Dit houdt tevens in dat de eerste consulten langer nodig hebben om een advies van mij te ontvangen. Daar kan ik helaas niets aan veranderen. Alleen in acute gevallen die met spoed een oplossing nodig hebben, zal ik ook snel mogen handelen. Echter altijd in overleg met de opleiding.

Wie ben ik

Ik ben Arrianne. En ooit stond ik voor de klas en gaf ik biologie. Maar door een gebrek aan onderwijsbanen werd ik al snel na mijn afstuderen omgeschoold en kwam ik in een heel andere branche terecht.

Maar de liefde voor de twee vakken die ik had gestudeerd, biologie en gezondheidskunde, is altijd gebleven. En toen ik ontdekte dat er een opleiding was die zich speciaal richt op katten en hun gedrag, hoefde ik niet lang na te denken. De kans om delen van mijn oude studie, te weten de gedragsbiologie, de anatomie en de fysiologie, te combineren met katten en die samen te brengen in een nieuwe studie was een geweldige nieuwe uitdaging.

Lees verder op mijn website over kattenvoer –>